U sklopu projekta održana je interna radionica na temu poslovnih financija. Cilj ove radionice je trening i timske vježbe za zaposlenike koji znanje iz poslovnih financija primjenju kroz investicijske studije, projektne prijedloge i savjetovanje klijenata. Radionica je trajala 5 radnih dana i obuhvatila je osnove financija, financijske institucije i tržišta, planiranje budućeg razdoblja i uloga poslovnih financija u sklopu projektnih prijedloga sufinanciranim sredstvima iz EU.

 

U mnogim razvijenim zemljama poslovne financije su predmet u osnovnim školama s ciljem razvoja poduzetništa i jačanja gospodarstva. To znači da su ekonomska znanje nužna svima.

Sve ljudske aktivnosti imaju svoj ekonomski(matematički) odraz i stoga je nužno poznavati zakonitosti koje vladaju u gospodarskim odnosima. Ne postoji niti jedna djelatnost koja u svojoj biti nema ekonomsku logiku i financijsku računicu koja je primjenjena na poslovanje a to je efikasna upotreba ograničenih resursa i razlika između rashoda i prihoda.  Potrebno je da svi oni koji su uključeni u gospodarske aktivnosti od onih koji rade u odjelu financija do članova uprave i nadzornih odbora poznavaju osnove financijskog poslovanja u užem ili širem kontekstu.

Što je „financijska pismenost“, zašto je ona važna poduzetnicima i vlasnicima poduzeća za poslovno vođenje i odlučivanje?

Vodi se u tri osnovne kategorije: financijsko znanje, financijsko ponašanje i odnos prema novcu. Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj(OECD) „financijsku pismenost“ deifinira kao kombinaciju informiranosti znanja, vještina, stavova i ponašanja potrebnih za donošenje ispravnih financijskih odluka za ostvarenje individualne dobrobiti. Pojednostavljeno, to je osnovno finacijsko znanje koje nam je potrebno kako bi donosili bolje odluke.

 

Koja je uloga poslovnih financija u sklopu projektnih prijedloga sufinanciranim sredstvima iz EU?:

 

Osnovna pitanja koja nam se pri izradi proračuna postavljaju su:

Kako namjeravamo potrošiti zatražena sredstava?

Iz kojih ćemo izvora pribaviti ukupno potrebna sredstva?

Na koji način ćemo napraviti proračun?

Kako će se novci trošiti, te kako ćemo provoditi kontrolu njegova trošenja?

Čemu će, u konačnici, trošenje ovih sredstava doprinijeti?

Proračun projekta služi za podnošenje ukupnih potraživanja za raspoloživa sredstva u okviru standardnih naslova, koji su jednaki za sve podnosioce projektnih prijedloga. Grant (darovnica, nepovratna sredstava) NIJE donacija. To je maksimalna ugovorna isplata za stvarne nastale troškove. Osnovno pravilo pri izradi proračuna je da treba obuhvatiti isključivo prihvatljive troškove, a što sve spada pod prihvatljive troškove definirano je u uputama za prijavljivanje projekata. Stoga prvi koraci za uspješnu izradu proračuna uključuju čitanje Upute za prijavljivanje, izradu kvalitetne procjene svih troškova, te provjeru jesu li ti troškovi prihvatljivi za financiranje iz željenog izvora! Uloga financija je planiranje, predviđanje budućnosti i rizika poslovnog razdoblja.

Nakon završetka programa edukacije, naši zaposlenici su se upoznali s novim vještinama za bolje upravljanje poslovnim financijama.