Dana 27. srpnja 2022. godine, Ministarstvo turizma i sporta donijelo je “Program dodjele državnih potpora za ulaganja u sektoru turizma”.Programom se utvrđuju ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu državnih potpora za projekte ulaganja u sektoru turizma u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021.-2026. koji se odnosi na podkomponentu 1.6. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma.

Na temelju ovog Programa dodjeljivat će se potpore s ciljem poticanja ulaganja više dodane vrijednosti koje doprinose razvoju održivog turizma uz pomoć zelene i digitalne tranzicije, potiču oporavak i otpornost poduzetnika u lancu vrijednosti turizma te daju doprinos razvoju i prilagodbi javne turističke infrastrukture, kako je utvrđeno sljedećim mjerama u okviru NPOO:

 1. C1.6. 1-R1-I1 Regionalna diverzifikacija i specijalizacija turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti,
 2. C1.6. R1-I2 Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma poticanjem ulaganja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma u razvoj turističke ponude veće dodane vrijednosti, u zelenu i održivu gradnju, povećanje energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i
 3. C1.6. R1-I3 Jačanje kapaciteta sustava za otporan i održiv turizam kroz razvoj i provedbu obrazovnih programa na svim razinama.

 

Korisnici potpora sukladno ovom Programu mogu biti:

 1. trgovačka društva u vlasništvu RH i/ili u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 2. pravne osobe u konzorciju javno privatnog partnerstva,
 3. korisnici koncesija
 4. druge pravne osobe u javnom vlasništvu
 5. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 6. trgovačka društva u privatnom vlasništvu
 7. fizičke osobe – obrtnici
 8. subjekti koji obavljaju djelatnost u sektoru turizma i ekosustavima u lancu vrijednosti turizma
 9. te ostali subjekti koji obavljaju gospodarsku djelatnost bez obzira na pravni oblik i bez obzira na veličinu (mala, srednja i velika poduzeća).

 

Cjelokupan tekst Programa dostupan na STRANICI