Proteklih mjeseci, a sve kako bi pružili što veću mogućnost da pomognemo i savjetujemo sadašnje i buduće klijente, naši zaposlenici su pohađali slijedeće radionice – Design thinking, Društveno poduzetništvo, Upravljanje financijama te Računovodstvo i analiza financijskih izvještaja.

Danas pišemo o design thinking metodi i ukratko ćemo izložiti na koji način nam ona pomaže u svakodnevnom poslovanju.

U današnjem poslovnom svijetu, promjene se dešavaju nevjerojatnom brzinom stoga razmišljanje na inovativan način kao i stručno pristupanje problemu i njegovo rješavanje se smatraju glavnim prednostima. Stoga ćemo vam nešto reći o design thinking – u kao metodi koja se u današnje vrijeme sve više koristi i primjenjuje u poslovnom svijetu.

Kako bi vam što lakše objasnili cilj i razloge našeg usavršavanja, prvenstveno ćemo odgovoriti na pitanje – Što je to design thinking?

Design thinking je metodologija pronalaska kreativnih i inovativnih rješenja u poslovanju, pri čemu koristi alate dizajnera te kombinira potrebe korisnika, tehnološke mogućnosti i ciljeve poslovanja. Kako bi se došlo do samog prepoznavanja korisničkih potreba te zatim do izrade finalnog prototipa potrebno je pet koraka:

  • empatija,
  • definiranje,
  • ideacija,
  • prototipiziranje i
  • testiranje
  1. Faza: Empatija

Prva faza procesa jest stjecanje empatičnog razumijevanja problema koji pokušavate riješiti. Za proces oblikovanja je presudno u središte staviti čovjeka. Empatija stavlja na stranu vlastite pretpostavke o svijetu kako bi se stekao uvid u korisnike i njihove potrebe.

 

  1. Faza: Definiranje problema

Tijekom faze definiranja sastavljate podatke koje ste stvorili i sakupljali tijekom faze empatije. Problem ne definiramo kao svoju vlastitu želju ili potrebu kompanije već ju trebamo gledati kao problem ciljane skupine za koju ga rješavamo.

 

  1. Faza: Ideacija

Tijekom treće faze procesa dizajnerskog razmišljanja, dizajneri mogu započeti generirati ideje. Postoji stotinu tehnika za dobivanje ideja kao što su Brainstorming, Brainwriting, Najgore moguće ideje i SCAMPER. Važno je dobiti što više ideja ili rješenja problema na početku faze ideje.

 

  1. Faza: Prototipizacija

Projektni tim sada će proizvesti brojne jeftine, probne verzije proizvoda ili specifičnosti koje se nalaze unutar proizvoda, tako da mogu istražiti problematična rješenja nastala u prethodnoj fazi. Na kraju ove faze dizajnerski tim će imati bolji prikaz o ograničenjima proizvoda i problemima koji su prisutni te će imati jasniji prikaz kako bi se stvarni korisnici ponašali, razmišljali i osjećali u interakciji s krajnjim proizvodom.

 

  1. Faza: Testiranje

Ovo je posljednja faza modela s 5 faza, ali u procesu ponavljanja, rezultati dobiveni tijekom faze testiranja često se koriste za redefiniranje jednog ili više problema i informiranje korisnika o razumijevanju, uvjetima korištenja, načinu na koji ljudi misle , ponašati se i osjećati i suosjećati. Čak i tijekom ove faze provode se izmjene i dopune kako bi se isključila problematična rješenja i izvuklo što dublje razumijevanje proizvoda i njegovih korisnika.

Ova metoda se koristi u svim područjima djelovanja, počevši od start – up – a, različitih korporacija do javnog sektora pa sve do područja inovacija proizvoda, usluga, procesa i prostora.

Pohađajući Design thinking radionicu, naši zaposlenici su stekli nove poglede i načine za rješavanje problema kao i generiranje inovativnih rješenja, inspiraciju za drugačije načine razmišljanja kao i usvajanje design thinking metodologije i konkretnih alata za prepoznavanje korisnikovih potreba, generiranje i testiranje ideja u direktnom kontaktu s korisnicima.