• Europska komisija objavila je Poziv za podnošenje prijedloga za sufinanciranje programa promocije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

U 2022. godini poseban fokus stavlja se na promociju proizvoda i metoda koji izravnije podržavaju ciljeve Europskog zelenog plana, što uključuje promicanje ekoloških proizvoda, voća i povrća te održive poljoprivrede.

Programi bi trebali istaknuti:

– visoke standarde sigurnosti i kvalitete,

– kao i raznolikost i tradicionalne aspekte poljoprivredno-prehrambenih proizvoda EU-a, uključujući sheme kvalitete EU -a.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • trgovinske ili međutrgovinske organizacije koje su u Hrvatskoj reprezentativne za određeni sektor ili sektore, a posebno:
  • sektorske organizacije i skupine odnosno svako udruženje, bez obzira na njihov pravni oblik, sastavljeno uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda pod uvjetom da su reprezentativne za naziv koji je zaštićen sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i koji je obuhvaćen tim programom
  • trgovinske ili međutrgovinske organizacije koje su na razini Europske unije reprezentativne za određeni sektor ili sektore-priznate proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija
  • tijela poljoprivredno-prehrambenog sektora čiji su cilj i aktivnost usmjereni ka pružanju informacija o poljoprivrednim proizvodima i njihovoj promociji i kojima je povjerena zadaća pružanja javnih usluga u tom području. Projekti će se posebno ocjenjivati s obzirom na kriterije održivosti proizvodnje i potrošnje, u skladu s klimatskim, okolišnim i dobrobiti životinja iz ZPP- a, kao i strategijom od polja do stola.

Predviđena sredstva sufinanciranja promocije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Europske unije: 185,9 milijuna eura.

Prijedlozi se zaprimaju do 21. travnja 2022. putem putem linka.

Više informacija možete pronaći putem slijedeće poveznice.