• Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je 27. kolovoza 2021. objavila četvrti Natječaj podmjere 10.2 “Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi” iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Ciljevi mjere su potaknuti poljoprivredne prakse koje su korisne za okoliš, ublažiti negativne učinke poljoprivrede i povećati bio raznolikost, kao i očuvati genetske resurse vezane uz poljoprivredu. Također, između ostalog, naveden je i cilj očuvanja tradicionalne biljne i životinjske vrste koje su prilagođene lokalnim uvjetima te su u opasnosti od izumiranja.

Korisnici potpore –  javna tijela i pravne osobe koje se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora.

Ukupna raspoloživa sredstva Natječaja – 10.000.000,00 kuna, a visina potpore po korisniku se računa prema broju prihvatljivih aktivnosti i iznosi najviše do 50.000,00 eura (u protuvrijednosti u kunama) po pojedinoj aktivnosti.

Intenzitet javne potpore – do 100% od kojih Europska Unija daje 85%, a Republika Hrvatska 15%.

Rok za podnošenje prvog dijela zahtijeva – od 27. kolovoza 2021. godine od 12:00 sati do 17. rujna 2021. godine do 12:00 sati.

  • Ukoliko ste zainteresirani za prijavu na Natječaj i trebaju Vam konzultantske usluge, javite nam se na e – mail: info@dopvrhinkubator.hr

 

*Image by Pexels from Pixabay