esc_attr_e('Preloader','quomodo')
VRH – PODUZETNIČKI inkubator d.o.o. za savjetovanje i upravljanje

O projektu

Naziv projekta

Transformacija poduzeća VRH – PODUZETNIČKI INKUBATOR d.o.o. u društveno odgovorno poduzeće

Naziv korisnika u projektu

VRH – PODUZETNIČKI INKUBATOR d.o.o. za savjetovanje i upravljanje

Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga: UP.02.3.1.03

Razdoblje provedbe projekta

03.2021. - 03.2023.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU

1.125.600,01 HRK

Projekt je sufinancirala EU iz Europskog socijalnog fonda

Ulaganjem sredstava u projekt transformacije poduzeća osigurat će se osnovni materijalni uvjeti i sredstva za trasnformaciju poduzeća u društveno odgovorno poslovanje.

Projektom se omogućuje umrežavanje društvenih poduzeća na regionalnoj i nacionalnoj razini.

Također, projektom se doprinosi osnaživanju socijalno isključenih skupina a to su: hrvatske branitelje i članovi njihovih obitelji (minimalno 80 sudionika), lokalna samouprava i zainteresirani za razvoj i pokretanje društvenog poduzetništva (30 sudionika) te njihovo učinkovito ulaženje na tržište rada.

OČEKIVANI REZULTATI

Ciljevi projekta

Jačanje kapaciteta novih i postojećih pravnih osoba i zaposlenika za provedbu društveno - poduzetničkih aktivnosti

Informiranje javnosti i umrežavanje dionika u društvenom poduzetništvu

Povećanje vidljivosti društvenog poduzetništva kroz informiranje javnosti i umrežavanje dionika