Europska komisija odobrila je kartu Hrvatske za dodjelu regionalnih potpora u razdoblju

od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2027.

 

 

Europska komisija je 2021. godine objavila “Smjernice za regionalne potpore” Europske Unije kojima se utvrđuju pravila u skladu s kojima države dodjeljuju poduzetnicima s ciljem doprinosu gospodarskog razvoja na području Europske Unije koja su u nepovoljnom položaju. Države članice su kao obvezu imale da uspostave svoje regionalne karte u skladu s tim smjernicama do njihovog stupanja na snagu 01. siječnja 2022. godine.

“Smjernice za regionalne potpore” su prvi stup pravila o državnim potporama te se pomoći njih državama članicama Europske Unije otvaraju mnogobrojne mogućnosti za pružanje potpora regijama s tranzicijskim ili strukturnim izazovima a krajnja svrha je postići da i one doprinesu zelenoj i digitalnoj tranziciji.

Republika Hrvatska je novom regionalnom kartom odredila koje to hrvatske regije imaju pravo na potporu kao i maksimalni intenzitet te potpore. Intenzitet potpore maksimalni je iznos državne potpore koji se može dodijeliti po korisniku, izražen kao postotak prihvatljivih troškova ulaganja. Ranije izvršena podjela RH na dvije NUTS regije pokazala se tijekom primjene neadekvatnom i nepravednom za vođenje regionalne politike obzirom da je intenzitet potpore bio 25% bez obzira na regiju ulaganja. Novom kartom to je ispravljeno budući da ćemo imati uravnoteženije regije s obzirom na broj stanovnika, ekonomske pokazatelje i druge socioekonomske trendove. U odnosu na prethodnu podjelu, ova Karta s podjelom na četiri NUTS 2 regije donosi značajno povišenje stopa sufinanciranja za sve regije, uključujući i najrazvijeniju regiju Grad Zagreb.

Tako je RH podijeljena na:

1. Panonsku Hrvatsku – 50%

2. Jadransku Hrvatsku – 40%

3. Sjevernu Hrvatsku – 50%

u ovim regijama je kao maksimalni intenzitet potpore za velika poduzeća od 40% – 50% ovisno o BDP – u po stanovniku a Ličko – senjska županija može koristiti i programe operativnih potpora zbog izrazito velike rijetke naseljenosti.

4. Grad Zagreb – sada se svrstava u područje “c” (prije “a”) zbog gospodarskog razvoja koji ide u pozitivnom smjeru te maksimalni intenzitet potpore za velika poduzeća iznosi 35%.

Za početna ulaganja s prihvatljivim troškovima do 50 milijuna eura u svim se navedenim područjima maksimalni intenziteti potpore mogu povećati za 10 postotnih bodova za ulaganja srednjih poduzeća i za 20 postotnih bodova za ulaganja malih poduzeća.