Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljio je Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti  u 2022. godini.

 

Svrha Poziva – priprema projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekata na javne pozive za razvoj, obnovu, rekonstrukciju i/iIi prilagodbu javne i privatne turističke infrastrukture u skladu s uvjetima i ciljevima NPOO.

Predmet Poziva – izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekte koji se odnose  na  komponentu    Gospodarstvo   – C1.6. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026. (u daljnjem tekstu: NPOO) koja je u nadležnosti Ministarstva turizma i sporta ili su u skladu s nacionalnim strategijama i zakonodavstvom iz područja zaštite okoliša i prirode, te klimatskih aktivnosti

Pozivom se podupiru mjere koje doprinose:

– učinkovitom korištenju prirodnih resursa u razvoju i radu turističkih objekata i usluga,

– očuvanju čistoće okoIiša kroz smanjenje onečiščenja tla, zraka i vode,

– smanjenju stvaranja otpada koje uzrokuje turizam,

– povećanju sigurnosti posjetitelja i otpornosti posjetiteljske infrastrukture te

– smanjivanju ekoIoškog otiska posjećivanja u zonama pritisaka.

Projekti koji će se financirati putem NPOO imaju obavezu uključivanja načela održivog razvoja.

Pravo na korištenje sredstava Fonda u svojstvu Korisnika po ovom Pozivu mogu ostvariti – 1. javne ustanove, 2. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te 3. trgovačka društva i obrtnici.

Iznos raspoloživih sredstva po Pozivu iznosi 3.000.000,00 kn.

 

  • Sve dodatne informacije možete pronaći na stranici www.fzoeu.hr/