• Republika Hrvatska je  za Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. osigurala financijska sredstava u iznosu od gotovo 75 milijardi kuna (9,9 milijardi eura). Od ukupnog iznosa je 47,5 milijardi kuna (6,3 milijarde eura) bespovratnih sredstava, a oko 27 milijardi kuna (3,6 milijardi eura) povoljnih zajmova.
 • Sve mjere iz NPOO usmjerene su prvenstveno na  istraživanje, razvoj i inovacije te također na politiku za sljedeću generaciju. Mjere su također usmjerene na jačanje otpornosti zdravstvenog sustava koje su nastale posljedično kao odgovor na pandemiju uzrokovanu Covid – 19.

 • Glavni cilj NPOO i mjera koje su u njemu navedene je rast hrvatskog gospodarstva u svim segmentima, a potpore koje stoje na raspolaganju poduzetnicima su slijedeće:
 1. BESPOVRATNA SREDSTVA

1.1. Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Ukupno predviđena sredstva: 250.000.000 kuna

Prihvatljivi korisnici: – Mikro,  mala  i  srednja poduzeća,

– ostale pravne i fizičke osobe koje djeluju u području kulturnih i kreativnih industrija.

Opis prihvatljivih aktivnosti:

unaprjeđenje organizacije poslovanja kulturnih i kreativnih industrija u svrhu komercijalizacije novih proizvoda i usluga,

– unaprjeđenje procesa kulturnih i kreativnih industrija u svrhu prilagodbe jedinstvenom digitalnom tržištu,

– aktivnosti ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta i stvaranja novih inovativnih proizvoda i usluga u cilju reformiranja poslovanja… itd.

Razdoblje provedbe: 2021. – 2026.

1.2. Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća

Ukupno predviđena sredstva: 141.700.000 kuna

Prihvatljivi korisnici: MSP-ovi registrirani u Hrvatskoj, s do 5 godina poslovanja u visokotehnološkim sektorima.

Opis prihvatljivih aktivnosti:

Kupnja opreme, materijala, zapošljavanje osoblja i ugovaranje vanjskih usluga.

– Investicije novoosnovanih poduzeća za projekte čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište.

– Financirane aktivnosti također mogu uključivati dio troškova pristupa globalnim poslovnim mrežama/klasterima, usvajanje novih marketinških alata i pristup novim tržištima.

Financiranje: pojedinačne potpore do 1.000.000 kn

Razdoblje provedbe: III. kvartal 2021. –  IV. kvartal 2026.

1.3. Komercijalizacija inovacija

Ukupno predviđena sredstva: 380.000.000 kn za 95 MSP-ova

Prihvatljivi korisnici: MSP-ovi koji imaju zrele inovacijske projekte (TRL 7 ili više).

Opis prihvatljivih aktivnosti: Financiranje se može upotrijebiti za prilagodbu razvijenog proizvoda ili usluge i pripremu za lansiranje proizvoda ili usluge.

Financiranje: između 760.000 kn i 5.320.000 kn po projektu

Razdoblje provedbe: III. kvartal 2021. – IV. kvartal 2026.

1.4. Vaučeri za digitalizaciju

Ukupno predviđena sredstva: 75.000.000 kn

Prihvatljivi korisnici: MSP-ovi u suradnji s istraživačkim ustanovama i velikim poduzećima.

Opis prihvatljivih aktivnosti: Vaučer za:

 • poboljšanje digitalnih vještina,
 • strategiju digitalnu transformaciju,
 • digitalni marketing,
 • kibernetičku otpornost,
 • razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga.

Financiranje: iznosi vaučera od 75.000 kn do 150.000 kn

Razdoblje provedbe: III. kvartal 2021. – IV. kvartal 2026.

1.5. Bespovratne potpore za digitalizaciju

Ukupno predviđena sredstva: 206.000.000 kn za 275 MSP-ova u tri poziva

Prihvatljivi korisnici: MSP-ovi

Opis prihvatljivih aktivnosti: Oprema, softver, edukacija zaposlenika, troškovi plaća za razdoblje u kojima zaposlenici rade na projektu i troškovi vanjskih davatelja usluga, dodatni režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja.

Financiranje: maksimalno 750.000 kn po projektu

Razdoblje provedbe: III. kvartal 2021. – IV. kvartal 2026.

1.6. Poticanje energetske učinkovitosti, toplinarstva i obnovljivih izvora energije za dekarbonizaciju energetskog sektora

Ukupno predviđena sredstva: 1.037.500.000 kn

Prihvatljivi korisnici: Poduzeća u industriji

Opis prihvatljivih aktivnosti: Korištenje geotermalne energije u toplinarstvu, energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije u industriji…

Razdoblje provedbe: 1/2021. – 6/2026.

1.7. Program sufinanciranja kupnje novih vozila na alternativna goriva i razvoja infrastrukture alternativnih goriva u cestovnom prometu

Ukupno predviđena sredstva: 277.695.360 kn

Prihvatljivi korisnici:

  • I. komponenta – pravne i fizičke osobe,
  • II. komponenta – JLP(R)S, TDU, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, trgovačka društva, fizičke osobe i neprofitne organizacije.

Opis prihvatljivih aktivnosti:

   • I. komponenta – sufinanciranje kupnje novih vozila na alternativni pogon,
   • II. komponenta – razvoj infrastrukture za alternativna goriva.

Financiranje: komponenta I. – 160.000.000 kn, komponenata II – 117.695.360 kn

Razdoblje provedbe: 10/2021. – 6/2026.

1.8. Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma:

Ukupno predviđena sredstva: 1.250.000.000 kn,

Prihvatljivi korisnici: HTZ, mala, srednja i velika poduzeća u djelatnosti turizma i ugostiteljstva, uključujući putničke agencije, turoperatore i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava i djelatnosti zabavnih i tematskih parkova; mala, srednja i velika poduzeća vezanim proizvodnim i uslužnim djelatnostima u lancu vrijednosti turizma, znanstvene, istraživačke institucije.

Opis prihvatljivih aktivnosti: Potpora razvoju turističke ponude i sadržaja te procesima u turističkom poslovanju prihvatljivima za okoliš i učinkovitost resursa kod malih, srednjih i velikih poduzeća, uključujući ulaganja: u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva, ulaganja u opremu za postizanje i povećanje higijenskih-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata (npr. EU ecolabel) itd…

Razdoblje provedbe: 02/2020.-06/2026.

1.9. Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Ukupno predviđena sredstva: 1.900.000.000 kn

Prihvatljivi korisnici:Mala i srednja poduzeća, srednje kapitalizirana poduzeća (mid-cap).

Opis prihvatljivih aktivnosti: produktivna ulaganja malih, srednjih i srednje kapitaliziranih poduzeća usmjerena u zelene tehnologije koje doprinose energetski i resursno učinkovitom gospodarstvu.

Financiranje: maksimalni iznos: MSP –7.500.000 kn, srednja poduzeća – 35.000.000

Intenzitet potpore: MSP-40%, srednja poduzeća – 60%

Razdoblje provedbe: II. kvartal 2022. – IV. kvartal 2024.

1.10. Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka

Ukupno predviđena sredstva: 50.000.000 kn

Prihvatljivi korisnici: Pružatelji medijskih usluga, pružatelji elektroničkih publikacija, mikro, mala i srednja poduzeća, ustanove.

Opis prihvatljivih aktivnosti:

  • Izravna dodjela za uspostavu sustava jačanja kapaciteta digitalnih kompetencija povjeritelja činjenica, razvoj tehnoloških programa, platformi i sustava komunikacije s medijima te baze podataka.
  • Izravna dodjela za stvaranja baze podataka i uspostavu sustava objave vlasničkih podataka i izvora financiranja.

Financiranje:

 1. Izravna dodjela za uspostavu sustava jačanja kapaciteta digitalnih kompetencija povjeritelja činjenica, razvoj tehnoloških programa, platformi i sustava komunikacije s medijima te baze podataka – ukupna vrijednost 45.000.000 kn
 2. Izravna dodjela za stvaranja baze podataka i uspostavu sustava objave vlasničkih podataka i izvora financiranja – ukupna vrijednost 5.000.000 kn

Razdoblje provedbe: 2021. – 2026.

1.11. Podrška za digitalne centre za inovacije

Ukupno predviđena sredstva: 56.500.000 kn

Prihvatljivi korisnici: Akademske i istraživačke institucije, MSP-ovi i velika poduzeća

Opis prihvatljivih aktivnosti: financiranje uspostave i rada minimalno 3 nacionalna EDIH-a koji budu uspješni na pozivu Europske komisije za financiranje EDIH-ova u okviru programa Digitalna Europa 2021.-2027. tijekom prve 3 godine, odnosno za prvi ugovor s Europskom komisijom. Predviđena su tri dijela investicijske mjere koje uključuju: Financiranje tehničke pomoći za razvoj Nacionalnog okvira za uspostavu i praćenje sustava za digitalne centre za inovacije u Hrvatskoj, sufinanciranje nacionalnih Europskih digitalnih centara za inovacije (EDIH) itd…

Financiranje:

  • Proračun za tehničku pomoć iznosi 2.500.000 kn.,
  • Proračun od okvirno 4.100.000 kn  godišnje po EDIH-u za prve 3 godine rada,
  • Ukupan proračun za sufinanciranje nacionalnih Europskih digitalnih centara za inovacije iznosi 49.000.000 kn,
  • Proračun za ulaganja u gore navedene prihvatljive troškove iznosi 5.000.000 kn.

Razdoblje provedbe: II. kvartal 2021. – IV. kvartal 2025.

1.12. Izgradnja i opremanje logističko distributivnih centara za voće i povrće

Ukupno predviđena sredstva: 610.000.000 RRF, 122.000.000 kn sufinanciranje od korisnika

Prihvatljivi korisnici: Proizvođači organizirani u proizvođačke organizacije, JLP(R)S, ostali poduzetnici.

Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Ulaganje u izgradnju i opremanje logističko distributivne infrastrukture za voće i povrće pogon i razvoj infrastrukture za alternativna goriva.

Razdoblje provedbe: 1/2021. – 6/2026.

1.13. Korištenje vodika i novih tehnologija

Ukupno predviđena sredstva: 586.316.850 kn

Prihvatljivi korisnici: energetske tvrtke, tvrtke iz sektora prometa, tijela državne uprave (TDU), JLP(R)S, a ulaganja su procijenjena na osnovu prikupljenih potencijalnih projekata.

Opis prihvatljivih aktivnosti: Aktivnosti koje obuhvaćaju proizvodnju obnovljivog vodika (gradnja 10 MW elektrolizatora) i uspostavu infrastrukture za obnovljivu energiju u prometu (6 punionica vodika i infrastrukture za distribuciju vodika u prometni sektor) u vrijednosti oko 200 milijuna kuna… itd.

Financiranje:

Dio vezan uz proizvodnju i distribuciju vodika će se dodijeliti pojedinoj firmi uz notifikaciju EK i uz maksimalni intenzitet od 60% prihvatljivih sredstava.

  •  Za izgradnju punionica provesti će se javni poziv otvoren za sve potencijalne dionike. U skladu s tim, stopa sufinanciranja će biti 100%.
  • Za proizvodnju obnovljivog vodika (gradnja 10 MW elektrolizatora) i uspostava infrastrukture za obnovljivu energiju u prometu (6 punionica vodika i infrastrukture za distribuciju vodika u prometni sektor) proračun je u vrijednosti oko 200 milijuna kuna. Planirano je i poticanje infrastrukture za električna vozila u vrijednosti 50 milijuna kuna te preko 100 milijuna kuna za pilot projekt kojim će se omogućiti razvoj i komercijalizacija procesa hvatanja i skladištenja CO2.

Razdoblje provedbe: I. kvartal 2022. – VI. kvartal 2026.

 

  2. OSTALE POTPORE

2.1. Financijski instrumenti za mikro, mala i srednja poduzeća:

Ukupno predviđena sredstva: 1.100.000.000 kn

Prihvatljivi korisnici: projekti mikro, malih i srednjih poduzetnika u svim sektorima, uključujući poduzetnike koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i ribarstvom

Financiranje: Najveći iznos za komponente I. i II. iznosi 100.000 eura

Razdoblje provedbe: I. kvartal 2021.- II. kvartal 2026.

2.2.  Financijski instrumenti za srednje kapitalizirana poduzeća i velike subjekte

Ukupno predviđena sredstva: 800.000.000 kn

Prihvatljivi korisnici: Mjera podržava projekte mikro, malih i srednjih poduzetnika u svim sektorima, uključujući poduzetnike koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i ribarstvom.

Razdoblje provedbe: I. kvartal 2022.- II. kvartal 2026.

 
2.3. Ulaganje u instrumente vlasničkog i kvazivlasničkog financiranja (PE):

Ukupno predviđena sredstva: 225.000.000 kn

Prihvatljivi korisnici: Mala i srednja te srednje kapitalizirana i velika poduzeća (do 3000 zaposlenih) u fazi rasta i razvoja

Financiranje: Ulaganja u fondove rizičnog kapitala

Razdoblje provedbe: do kraja kolovoza 2026.

 
2.4.  Ulaganje u upravljačke kapacitete malih i srednjih poduzeća:

Ukupno predviđena sredstva: 30.000.000 kn

Prihvatljivi korisnici: Mala i srednja poduzeća registrirana u Hrvatskoj (najmanje 200 MSP-ova)

Financiranje: Savjetodavna podrška

Razdoblje provedbe: kvartal 2021.-II. kvartal 2026.

2.5. Jačanje akceleracijske aktivnosti:

Ukupno predviđena sredstva: 60.000.000 kn

Prihvatljivi korisnici: Novoosnovana poduzeća, akceleratori, investitori.

Financiranje: Potpore akceleratorima za provedbu osam akceleratorskih ciklusa.

Razdoblje provedbe: kvartal 2021. – IV. kvartal 2025.

 

 • Ukoliko ste zainteresirani za prijavu na Natječaj i trebaju Vam konzultantske usluge, javite nam se na e – mail: info@dopvrhinkubator.hr