Ministarstvo turizma i sporta objavilo je  Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva”.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i ponude smještajnih kapaciteta, razvoj održivog, inovativnog, konkuretnog i otpornog turizma te potpora revitalizaciji ugostiteljsko – turističkog sektora na području Sisačko – moslovačke županije, a provodi se kroz mjere:

  • Mjeru A –  podupire se povećanje standarda, kvalitete, dodatne ponude, održivosti i sigurnosti smještajnih objekata vrste hoteli i kampovi te postojećih ili novih ugostiteljskih objekata na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (vinotočje/kušaonica, izletište, soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp, kamp odmorište, objekt za robinzonski smještaj), sufinanciranjem prihvatljivih projektnih aktivnosti, kao što su: podizanje kvalitete, razvoj i unaprjeđenje dodatnih sadržaja, tematsko definiranje smještajnih kapaciteta, ulaganje u povećanje sigurnosti kroz digitalizaciju i automatizaciju poslovanja i opremanje objekata automatskim vanjskim defibrilatorom, poboljšanje uvjeta za osobe s invaliditetom, ulaganja u e-punionice za električna vozila, uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja, te razvoj etno, tradicijskih, lovnih, ribolovnih, konjičkih i drugih dodatnih sadržaja na poljoprivrednim gospodarstvima.

 

  • Mjera B – usmjerena je na pomoć ugostiteljskom sektoru na području Sisačko-moslavačke županije kako bi se čim prije omogućilo saniranje posljedica potresa (isključujući konstrukcijsku obnovu građevine) i nastavak poslovanja postojećih ugostiteljskih objekata kroz financiranje opremanja i sanacije unutrašnjeg prostora ugostiteljskog objekta, nabavu opreme i strojeva potrebnih za rad ili preseljenje ugostiteljske djelatnosti u drugi (zamjenski) prostor.

 

Za dodjelu bespovratnih sredstava prijaviti se mogu – subjekti malog gospodarstva:

  1. trgovačka društva izvan javnog sektora,
  2. obrti i zadruge registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti
  3. obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge.

Prijavitelj po ovom Javnom pozivu može podonijeti samo jednu prijavu.

 

Intenzitet sufinanciranja iznosi do najviše 60% (za mjeru A) te 100 % prihvatljivih troškova ulaganja (za mjeru B).

Ukupna alokacija financijskih sredstava iznosi 13 milijuna kuna.

Rok za prijavu je 20.lipnja 2022. godine.

 

Vište informacija možete pronaći na POVEZNICI