Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je Natječaj za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2022. godini kako bi se smanjili ekonomski gubici u poljoprivredi prouzročeni od divljači.

 

Cilj natječaja: Poticanje lovoovlaštenika na ugovaranje police osiguranja kako bi se smanjili ekonomski gubici u poljoprivredi prouzročeni od divljači.

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • lovoovlaštenik koji ima valjani ugovor o pravu lova.

Uvjeti prihvatljivosti police su:

 • Polica osiguranja je prihvatljiva ako:
  a) je prijavitelj u polici osiguranja naveden kao osiguranik čije je jedno ili više lovišta osigurano
  policom osiguranja,
  b) se pokriva samo rizik odgovornosti za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima,
  c) prijavitelj sudjeluje s najmanje 30% u financiranju premije osiguranja,
  d) je prijavitelj platio najmanje 30 % premije osiguranja prije podnošenja prijave na ovaj Natječaj.
 • Navedeni uvjeti primjenjuju se kumulativno.
 • Opći uvjeti navedeni u ovoj podtočki u stavcima a) i b) moraju biti jasno navedeni u polici
  osiguranja.
 • Polica osiguranja mora biti potpisana i ovjerena od strane društva za osiguranje te osim općih uvjeta
  trebaju biti jasno naznačeni sljedeći podaci:
  a) broj police
  b) naziv, adresa i osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) društva za osiguranje
  c) naziv, adresa i OIB prijavitelja
  d) broj i naziv lovišta
  e) predmet osiguranja
  f) iznos premije osiguranja
  g) trajanje osiguranja
  h) datum zaključivanja police.

 

 • Odredbe Natječaja primjenjuju se na police osiguranja ugovorene od 1. siječnja 2022. i na police
  osiguranja čiji je početak osiguranja bio u 2021., a datum isteka osiguranja je u 2022. uz uvjet da je
  polica važeća u trenutku predaje prijave na natječaj.

 

Ukupna financijska sredstva poziva: 4.000.000,00 kuna uz mogućnost povećanja.

Intenzitet sufinanciranja: do 70% prihvatljive premije osiguranja.

Prijavitelj ima pravo na podnošenje i odobravanje jedne prijave po lovištu. U slučaju podnošenja više
prijava istog prijavitelja za različita lovišta, prijavitelj mora za svaku pojedinu prijavu priložiti sve
dokumente navedene u ovom natječaju.

Natječaj je otvoren od 14. veljače 2022. do raspodjele predviđenih sredstava, najkasnije do 15. studenoga 2022.

 

Više informacija možete pronaći na poveznici – Natječaj

 

 • Ukoliko ste zainteresirani za prijavu na Natječaj i trebaju Vam konzultantske usluge, javite nam se na e – mail: info@dopvrhinkubator.hr