Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća”.
Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva.
CILJ POZIVA:
– Potaknuti rast novoosnovanih malih i srednjih poduzeća (MSP) koja razvijaju inovacije (proizvode i usluge) temeljene na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržat će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.
PREDMET POZIVA:
– Pozivom će se poticati investicije novoosnovanih MSP-ova s projektima čija je tehnološka zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište, tj. njihova tehnološka razina razvijenosti projekta je između TRL 5 – TRL 8, kroz podršku za razvoj inovacija, s naglaskom na povećanje proizvodnih kapaciteta i upravljanje poduzećem, njegovoj spremnosti za ulaganja investitora, i poboljšanja u komercijalizaciji proizvoda, usluga i tehnologija.
PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:
– novoosnovani MSP – ovi (do 5 godina starosti) i ne odnosi se na postojeća poduzeća koja će se zatvoriti i ponovno otvoriti ili na ona koja su nastala spajanjem ili izdvajanjem.
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:
  1. nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta ili tehnologije
  2. ispitivanje, razvoj pilot-linija
  3. zaštita intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvode, usluge ili tehnologije)
  4. osposobljavanje korisnika za specifične vještine za start-up tvrtke (u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije).

 

IZNOS:

Raspoloživi iznos sredstava: 141.700.000,00 HRK

– Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:

  • najniži iznos 200.000,00 HRK
  • najviši iznos 1.000.000,00 HRK.

 

ROK PRIJAVE:

  • OD od 12. kolovoza 2022. godine  u 11:00 sati DO 12.09.2022. u 16:00 sati (krajnji rok).

 

 

Natječajna dokumentacija dostupna na POVEZNICI

 

 

Ukoliko ste zainteresirani za prijavu na Natječaj i trebaju Vam konzultantske usluge, javite nam se putem

e – mail: info@dopvrhinkubator.hr