Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG – BICRO) nastavlja s provedbom mjera ESIF mikro zajmova za obrtna sredstva. 

 • Ciljna skupina: Mikro i mali gospodarski subjekt
 • Iznos: Od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR
 • Kamatna stopa: 0,5% – 1,0%
 • Poček: do 6 mjeseci, ako je rok otplate minimalno 2 godine
 • Instrumenti osiguranja: zadužnica i ostali instrumenti osiguranja
 • Vrsta potpore: de minimis
 • Namjena: za obrtna sredstva do 100% iznosa zajma

Prihvatljivi korisnici su subjekti koji imaju status mikro ili malog subjekta malog gospodarstva, a u trenutku prijave su:

 1. registrirani i obavljaju djelatnost za koju se traži zajam,
 2. imaju više od 50% privatnog vlasništva/kapitala /glasačkih prava,
 3. imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme,
 4. nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci niti
  su trenutno u blokadi,
 5. nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili
  reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima.
 • Cilj financijskog instrumenta je:

1.kreditiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja te

2.povećati dostupnost zajmova ovoj skupini poduzetnika uz smanjenu kamatnu stopu

 • Namjena je financiranje obrtnih sredstava odnosno financiranje slijedećih troškova:
 1. pripreme proizvodnje;
 2. sirovine i materijali:
 3. ostali proizvodni troškovi;
 4. troškovi zaposlenih;
 5. zakup poslovnog prostora;
 6. režijski troškovi i
 7. opći troškovi

 

Prijave se podnose putem sustava za on-line prijavu na službenim mrežnim stranicama HAMAG-BICRO – a.

Ovaj Financijski instrument stupa na snagu danom donošenja i važi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31.12.2023.godine.

 

Ukoliko ste zainteresirani za prijavu na ESIF mikro zajam i trebaju Vam konzultantske usluge, javite nam se putem

e – mail: info@dopvrhinkubator.hr