Raduje nas činjenica što je ove godine VRH – PODUZTENIČKI IKNUBATOR D.O.O. ostvario članstvo s mrežom poduzetničkih potpornih institucija BOND. U Mreži BOND trenutno djeluje 98 poduzetničkih potpornih institucija iz cijele Hrvatske, a od 14 prijavljenih u mrežu BOND je primljeno 12 novih poduzetničkih potpornih institucija. Trenutne članice mreže BOND i dalje iskazuju interes za umrežavanjem te  jačanjem kompetencija njihovih zaposlenika i razvojem novih usluga.

 

ŠTO JE TO BOND?

  • Eng. BOND – Business Organistions Network Development – je projekt „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija” koji je strateški postavljen od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, a operativno njime upravlja HAMAG-BICRO.
  • BOND je jedinstvena mreža različitih vrsta poduzetničkih potpornih institucija (PPI) čija je zadaća pružanje potpore poduzetnicima.
  • mreža BOND – predstavlja platformu za sveukupni razvoj kapaciteta i kvalitete usluga PPI. Za poduzetnike je važna jer pruža objedinjeni pristup poslovnim znanjima i vještinama kao i  informacijama i uslugama važnim za samo pokretanje kao i daljnji razvoj poslovanja.
  • Cilj projekta „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI)  “Faza 2“ (BOND 2) je:

–  unaprijediti Mrežu BOND:

  1.  kroz razvoj standardiziranih usluga
  2. kroz uspostavu sustava mentorstva sa svrhom podrške poduzetnicima sukladno njihovoj fazi razvoja, tržišnoj poziciji i sektoru djelatnosti.

i doprinijeti povećanju razine poduzetničkih aktivnosti stvaranjem povoljnijeg poduzetničkog okruženja u svim regijama Republike Hrvatske te na taj način osigurati stabilan rast i razvoj cjelokupnog gospodarstva.

KAKO ĆE ČLANSTVO U BOND – U  PRIDONIJETI NAŠEM PODUZEĆU?

  • Članstvo u BOND mreži doprinijeti će našem poduzeću VRH – PODUZETNIČKI INKUBATOR D.O.O na način da će pomoći jačanju savjetodavnog i upravljačkog kapaciteta poduzeća kao i razvijanju standardiziranih usluga visoke kvalitete koja će se ponuditi poduzetnicima uz pomoć članova BOND mreže.

 

Više na HAMAG

Datum objave: 17.02.2022.