Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila (EnU-4/22).
 • Što se smatra energetski učinkovitim vozilima?
 1. vozila kategorija L 1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 na električni pogon,
 2. vozila kategorije M1 na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik,
 3. vozila kategorija M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik, pri čemu se u pogledu emisija onečišćujućih tvari primjenjuju sljedeća ograničenja za:
 4. električna vozila: emisija onečišćujućih tvari C02 iznosa O g/km,
 5. vozila s plug-in hibridnim pogonom kategorije M1: emisija onečišćujućih tvari C02 iznosa do najviše 50 g/km,
 6. vozila na vodik: emisija onečišćujućih tvari C02 iznosa O g/km.

 

 • Tko su prihvatljivi Prijavitelji u okviru ovog Poziva?
 1. punoljetne fizičke osobe (građani) koje imaju prebivalište na području Republike Hrvatske,
 2. fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), trgovačka društva i ustanove izvan javnog sektora, vjerske zajednice te neprofitne organizacije, osim udruga i zadruga koje imaju sjedište na području Republike Hrvatske, nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave, nemaju poslovne račune u blokadi, ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele de minimis potpora u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, ne odnosi se na vjerske zajednice i neprofitne organizacije.
 • Uvjeti dodjele bespovratnih sredstava:
 • fizičke osobe mogu ostvariti sredstva za kupnju najviše jednog vozila, pri čemu se za određivanje ukupnog iznosa sredstava Fonda primjenjuju ograničenja koja su navedena u tablici Javnog poziva,
 • pravne osobe mogu ostvariti sredstva za kupnju jednog ili više vozila, pri čemu ukupan iznos sredstava Fonda ne može biti viši od 400.000,00 kuna, uz ograničenja po pojedinačnom vozilu ,
 • fizička osoba može podnijeti ukupno jednu prijavu, dok pravna osoba može podnijeti ukupno dvije prijave.

 

Raspoloživi iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Javnog poziva iznosi  103.300.000,00 kuna a sredstva će se dodjeljivati do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava.

 

Sve informacije vezane za natječaj nalaze se na POVEZNICI