NATJEČAJ za provedbu Podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ – provedba tipa operacije 6.3.1 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

 

  • Novi natječaj  za Mjeru 6., podmjera 6.3. Tip operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava objavljen je 13. kolovoza 2021.godine na e-javnom savjetovanju gdje se nalaze i svi pripadajući prijedlozi i primjedbe.

SVRHA natječaja: pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području.

PRIHVATLJIVI KORISNICI:

Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika organizacijskog oblika:

a) samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

b) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

c) obrt kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru

d) trgovačko društvo kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)

e) zadruga registrirana za obavljanje  poljoprivredne djelatnosti,

ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR, koja moraju biti u rangu mikro ili malog poduzeća

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore: 112.500.000,00 HRK

Intenzitet javne potpore i izvor financiranja: 100% iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI)

Visina javne potpore: Fiksni iznos od 15.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama

  • Mjera 6 .3.1. za mala poljoprivredna gospodarstva spadaj u mjere za koje postoji najveći interes hrvatskih poljoprivrednika te se nalazi u samom vrhu po iskorištenosti sredstava u provedbi Programa ruralnog razvoja 2014-2020.

 

 Ukoliko ste zainteresirani i želite se prijaviti na ovaj natječaj, javite nam se na e – mail: info@dopvrhinkubator.hr

 

*Image by Nattanan Kanchanaprat from Pixabay