NATJEČAJ za provedbu Podmjere 6.1. – Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima – provedba tipa operacije 6.1.1 – Potpora mladim poljoprivrednicima “ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

 

  • Novi natječaj  za Mjeru 6., podmjera 6.1. Tip operacije 6.1.1. Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima objavljen je 13. kolovoza 2021.godine na e-javnom savjetovanju gdje se nalaze i svi pripadajući prijedlozi i primjedbe.

SVRHA natječaja: Dodjela potpore mladim poljoprivrednicima koji postaju nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za početak poslovanja.

PRIHVATLJIVI KORISNICI:

Mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, najkasnije kod podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o financiranju i pod uvjetima kako su propisani Prilogom 1 ovoga Natječaja.

Mladi poljoprivrednik je nositelj/odgovorna osoba u:

  1. a) obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ili
  2. b) obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili
  3. c) trgovačkom društvu kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, kod konačne isplate potpore i najmanje tri godine nakon konačne isplate potpore.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore: 152.563.412,00 HRK

Intenzitet javne potpore i izvor financiranja: 100% iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI)

Visina javne potpore: Fiksni iznos 50.000,00 EUR/20.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama

  • Ukoliko ste zainteresirani i želite se prijaviti na ovaj natječaj, javite nam se na e – mail: info@dopvrhinkubator.hr