Mjera 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada

Mjera: M4

Podmjera: 04.1

Tip operacije: 4.1.1.

Datum prijave je otvoren od 16.07.2021. do 30.09.2021.godine.

Raspoloživost sredstava: 200.000.000,00 HRK

Potencijalni korisnici:

– Obiteljska poljoprivredna gospodarstva,

– Obrt registriran za poljoprivrednu djelatnost,

– Trgovačko društvo za poljoprivrednu djelatnost,

– Proizvođačke grupe i organizacije

Korisnici:

a)      fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
b)      proizvođačke organizacije priznate u sektoru voća sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

Prihvatljivi korisnici 

  1. Uređenje zemljišta u svrhu realizacije projekta
  2. Trajnije poboljšanje kvalitete zemljišta u svrhu realizacije projekta
  3. Priprema terena/tla za sadnju
  4. Sadnja novihi/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada i podizanje plastenika
  5. Opremanje višegodišnjih nasada
  6. Poljoprivredna mehanizacija, oprema i gospodarska vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju u sektoru voćarstva
  7. Kupnja zemljišta radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
  8. Opći troškovi

Sufinanciranje: do 50% (EU 85% i RH 15%)

Ostala uvećanja:

– Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:
a) ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili
b) ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima

Svrha – podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru voćarstva koja će postići ulaganjima u podizanje novih ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, uključujući opremanje postojećeg višegodišnjeg nasada.

Visina javne potpore

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a)    do 750.000 EUR
b)    do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu.