Mjera 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti u sektoru vinogradarstva

 • Mjera: M4
 • Podmjera: 04.1
 • Tip operacije: 4.1.1.
 • Datum prijave je otvoren od 16.07.2021. do 30.09.2021.godine.

Raspoloživost sredstava: 70.000.000,00 HRK

Potencijalni korisnici:

– Obiteljska poljoprivredna gospodarstva,

– Obrt registriran za poljoprivrednu djelatnost,

– Trgovačko društvo za poljoprivrednu djelatnost,

– Proizvođačke grupe i organizacije

Korisnici:

a)      fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
b)    proizvođačke organizacije priznate u sektoru vina sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

Lista prihvatljivih troškova

 1. Uređenje zemljišta u svrhu realizacije projekta
 2. Trajnije poboljšanje kvalitete zemljišta u svrhu realizacije projekta
 3. Priprema terena/tla za sadnju
 4. Sadnja novihi/ili restrukturiranje postojećih vinograda stolnih kultivara
 5. Opremanje vinograda
 6. Poljoprivredna mehanizacija, oprema i gospodarska vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju u sektoru vinogradarstva
 7. Kupnja zemljišta radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
 8. Opći troškovi

 

Sufinanciranje: do 50% (EU 85% i RH 15%)

Ostala Uvećanja:

– Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:
a) ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili
b) ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima

Svrha – podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru vinogradarstva koje će se postići ulaganjima u podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara, sa ili bez opremanja.

Visina javne potpore:

– Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

– Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a) do 500.000 EUR

b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu